Oficiálne stránky Mestského futbalového klubu Detva 0905 318 790 info@mfkdetva.sk

‼️‼️‼️STANOVISKO MFK DETVA K MOMENTÁLNEJ SITUÁCIÍ ‼️‼️‼️

Vážení rodičia, fanúšikovia a blízki podporovatelia klubu. Od 01.10.2020 začal platiť na území Slovenska núdzový stav a sprísnené opatrenia v boji proti Covid- 19. Ako klub ich musíme a zároveň chceme dodržiavať,pretože nám záleží na prevencii pred šíriacou sa nákazou. Preto s účinnosťou od 1.10.2020 bude náš klub fungovať v sprísnenom režime s nasledujúcimi hygienickými a organizačnými opatreniami:


Vstup do športového areálu MFK Detva je počas tréningov a zápasov pre širokú verejnosť zakázaný. Vstup je povolený len pre hráčov nášho klubu, členov realizačných tímov a zamestnancov klubu a iba v prípade nutnosti rodičov hráčov prípraviek. Povinnosť nosiť rúško platí pre celý areál a budovu od začiatku až do ukončenia tréningového procesu s výnimkou hráčov a trénerov počas samotného tréningu.

Hráči / tréneri pred aj po tréningu vykonajú dezinfekciu rúk.

Hráč alebo tréner sa nemôže zúčastniť tréningu alebo zápasu ak:

a) má zvýšenú teplotu,

b) má kašeľ,

c) má problém s dýchavičnosťou,

d) má akýkoľvek iný príznak ochorenia na COVID-19,

e) je pozitívne testovaný na COVID-19 / prípadne prišiel do styku s pozitívne testovaným na COVID-19

f) je v povinnej karanténe nariadenej štátom

Veríme, že týmto rozhodnutím chránime nás všetkých, nech môžeme ďalej robiť to čo nás baví.

Veríme, že čoskoro sa situácia zlepší a budeme môcť fungovať aj s vami.

Za pochopenie a dodržiavanie pravidiel všetkým Ďakujeme.

🙏❤️⚽️

Prikladáme aj usmernenie zo strany SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020:

1. Účinnosť opatrenia ÚVZ SR nadobúda platnosť dňom 1.10.2020.

2. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne nariadenia týkajúce sa obmedzenia tréningového procesu klubov. SFZ odporúča klubom v nasledujúcom období klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení nariadených ÚVZ SR.

3. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne obmedzenie počtu osôb pri organizácii súťažného zápasu, pokiaľ sa jedná o osoby vystupujúce v mene organizátora zápasu (hráči, RT, usporiadatelia – osoby nevyhnutné k tomu, aby sa zápas organizoval). Jedná sa o akékoľvek formy súťažných zápasov, resp. turnajov v nižších vekových kategóriách. SFZ žiada, aby klub, ktorý organizuje súťažný zápas, alebo turnaj, zabezpečil všetky nariadenia vyplývajúce z opatrenia ÚVZ SR.

4. Opatrenie ÚVZ SR obmedzuje počet ľudí, ktorí sa môžu súťažného zápasu zúčastniť na 50 (vrátane hráčov, realizačného tímu, usporiadateľov a pod. – ak je počet týchto osôb vyšší ako 50 postupuje sa podľa bodu 3). Organizátor môže na zápas umožniť vstup aj väčšiemu počtu osôb, avšak všetci účastníci športového podujatia musia v dobe začiatku zápasu disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

5. Opatrenie ÚVZ SR špecifikuje aj nariadenia a povinnosti počas športových kempov a sústredení. SFZ žiada organizátorov takýchto kempov a sústredení o dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení vyplývajúcich z opatrenia ÚVZ SR a upozorňuje, že organizátor nesie plnú zodpovednosť za ich plnenie.

6. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimosúťažné zápasy a turnaje do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.

 

Viac informácií k danému opatreniu nájdete tu https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/01_10_final_zmena_opatrenia_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

 

Všetky informácie týkajúce sa prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR https://www.uvzsr.sk

 

Späť hore