Oficiálne stránky Mestského futbalového klubu Detva 0905 318 790 info@mfkdetva.sk
2%
Milí rodičia, fanúšikovia, podporovatelia a priatelia MFK Detva
⚽️📢🙏
Aj tento rok sa uchádzame s prosbou o vašu pomoc a podporu v podobe poukázania podielu 2% zo zaplatenej dane v prospech nášho občianskeho združenia Futbalový klub MFK Detva-mládež.
Potrebné tlačivá môžete odovzdať osobne na príslušnom daňovom úrade alebo ich odovzdajte svojmu trénerovi a my to odnesieme za Vás.
ĎAKUJEME že ste s nami.
⚽️❤️
POSTUP NÁJDETE TU
👇👇👇
ZAMESTNANEC
1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (je prílohou tohto príspevku)
3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska, alebo odovzdajte svojmu trénerovi.
POVINNOU PRÍLOHOU „VYHLÁSENIA“ JE
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
alebo
Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.
FYZICKÁ OSOBA
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
PRÁVNICKÁ OSOBA
Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnuť tu 
Späť hore