Oficiálne stránky Mestského futbalového klubu Detva 0905 318 790 info@mfkdetva.sk

V prípade vášho záujmu podporiť nás.Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Vypíšte do Vyhlásenia o poukázaní dane svoje osobné údaje a podpíšte na mieste Podpis daňovníka.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 20.04.2020 svojmu trénerovi, prípadne do 30.04.2020 na daňový úrad. Tlačivo vám odovzdá Váš tréner alebo si ho môžte stiahnuť aj tu.

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby MFK

Späť hore