Oficiálne stránky Mestského futbalového klubu Detva 0905 318 790 info@mfkdetva.sk

Milí rodičia, fanúšikovia, podporovatelia a priatelia MFK Detva

⚽️📢🙏
Aj tento rok sa uchádzame s prosbou o vašu pomoc a podporu v podobe poukázania podielu 2% zo zaplatenej dane v prospech nášho občianskeho združenia Futbalový klub MFK Detva-mládež.
Potrebné tlačivá môžete odovzdať osobne na príslušnom daňovom úrade alebo ich odovzdajte svojmu trénerovi a my to odnesieme za Vás.
🙏
Každopádne v prípade vášho rozhodnutia podporiť nás aj touto formou, prosíme o zaslanie odfoteného vyhlásenia svojmu trénerovi, aby sme si mohli urobiť určitý prehľad o takto odovzdaných prostriedkoch, ktoré budú využité na rôzne aktivity našich mužstiev.
ĎAKUJEME že ste s nami.
⚽️❤️
POSTUP NÁJDETE TU
👇👇👇
ZAMESTNANEC
1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 30. apríla 2022 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska
POVINNOU PRÍLOHOU „VYHLÁSENIA“ JE
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.
FYZICKÁ OSOBA
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
PRÁVNICKÁ OSOBA
Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.
Späť hore