Oficiálne stránky Mestského futbalového klubu Detva 0905 318 790 info@mfkdetva.sk

Dôležité INFO PRE RODIČOV mládeže MFK Detva

Na tréningoch Vám tréneri odovzdajú čestné vyhlásenie, ktoré prosíme vyplnené, podpísané doručte obratom naspäť poprípade si ho vytlačte tu resp.kliknutím na odkazČestné-vyhlásenie-zákonného-zástupcu-(MFK-Detva) a vyplnené, podpísané doručte svojmu trénerovi.

Termín odovzdania do 30.9.2021

To platí iba pre rodičov ktorých dieťa :

➕ má trvalý pobyt na území mesta Detva
➕ má rok narodenia od 2007 do 2015
➕ už nevyplnili čestné vyhlásenie pre CVČ Trend Detva alebo súkromné CVČ Majáčik Detva o účasti ich dieťaťa na krúžkovej činnosti.

Dôvodom takéhoto zberu údajov je preukázanie počtu detí vykonávajúcich činnosť v našom občianskom združení, ktoré nevykonávajú činnosť cez centrum voľného času.

Platná legislatíva nám neumožňuje vykonávať takúto činnosť cez centrum voľného času ani ako občianske združenie.

Čo sa týka vzdelávacích poukazov, kde nie je určený vek ani trvalý pobyt na území mesta Detva tie prosím odovzdajte svojmu trénerovi ihneď potom ako ich žiaci resp. študenti dostanú v školách.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

Späť hore