Oficiálne stránky Mestského futbalového klubu Detva 0905 318 790 info@mfkdetva.sk

Vážení hráči, rodičia, fanúšikovia..

Tak ako sme informovali v minulom roku po prerokovaní výkonného výboru SsFZ a na návrh technického úseku SFZ prvostupňový orgán licenčného konania udelil licenciu „Čakateľ“ na sezońy 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 aj nášmu klubu MFK Detva. Následne sme včas podali prihlášku do licenčného konania, ktoré prebieha. Držte nám palce, aby sme to zvládli. Ďakujeme za podporu každému, kto sa o tento úspech pričinil ako aj hráčom, trénerom, rodičom, fanúšikom, sponzorom a všetkým čo sa podieľali a podieľajú na chode nášho klubu.

Spolu sme MFK.

Späť hore